کلینز

کلینز

خشکشویی آنلاین


نوع : استارتاپ
خدمات این پروژه: اپلیکیشن فروشگاهی با کاستومایز اختصاصی
ایده پردازان این استارتاپ دغدغه ایجاد بستری جهت تسهیل خدمات خشک شویی داشتند. بعد از ارجاع به گروه نرم افزاری N-Group ، با کمک مشاوران و طراحان، و بررسی مدل های کسب و کار در کنار امکانات فناوری، اقدام به طراحی و راه اندازی این اپلیکیشن جهت تسهیل امور روزانه مردم نمودند.

این اپلیکیشن با در نظر گرفتن دقیق ترین نیازها و خواسته های مردم از یک خشکشویی طراحی و توسعه داده شده و به مدیران این کسب و کار جهت بهره برداری تحویل داده شده است.

آدرس وب سایت : www.cleansapp.ir

هدف ما تحقق رویای پیشرفت شماست.